سه شنبه، ۱ مرداد ۱۳۹۸
 

نقشه سایت

صفحه نخست

نمایشگاه های بین المللی

هفته های فرهنگی

تاجیکستان

سوریه

اندونزی

نمایشگاه های موضوعی

هفته های فرهنگی

هفته فرهنگی ایران در تاجیکستان

هفته فرهنگی ایران در سوریه

هفته فرهنگی ایران در اندونزی

نمایشگاه استانی رسانه های دیجیتال

اهداف برگزاری نمایشگاه های استانی

نمایشگاه استانی رسانه های دیجیتال یزد

نمایشگاه رسانه های دیجیتال استان خراسان شمالی

نمایشگاه رسانه های دیجیتال آذبایجان شرقی

نمایشگاه رسانه های دیجیتال استان قم

نمایشگاه رسانه های دیجیتال استان لرستان

نمایشگاه رسانه های دیجیتال استان قزوین

نمایشگاه رسانه های دیجیتال کردستان

نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال

اهداف برگزاری

نمایشگاه اول

گالری تصاویر

شرکت های حاظر

برگزیدگان

کتابچه و نقشه نمایشگاه

نمایشگاه دوم

گالری تصاویر

شرکت های حاظر

کتابچه و نقشه نمایشگاه

برگزیدگان

نمایشگاه سوم

گالری تصاویر

کتابچه و نقشه نمایشگاه

شرکت هاي حاظر

برگزیدگان

نمایشگاه چهارم

کتابچه و نقشه نمایشگاه

شرکت های حاظر

گالری تصاویر

برگزیدگان

نمایشگاه پنجم

کتابچه و نقشه نمایشگاه

شرکت های حاظر

گالری تصاویر

برگزیدگان

نمایشگاه ششم

کتابچه و نقشه نمایشگاه

شرکت های حاظر

گالری تصاویر

برگزیدگان

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد.